DSCF5190

Rydbo Friskola – en montessoriskola

På Rydbo Friskola arbetar vi enligt Maria Montessoris pedagogiska filosofi.                                               

Barnets egna lust att lära står i fokus liksom vikten av en god självtillit.

På skolan finns utrymme för klasser från F-klass till årskurs 6. I dagsläget har vi dock ingen årskurs 6. Klasserna är indelade i grupper som kan variera beroende på antal barn per årskurs och är oftast, men inte alltid,  åldersblandade:

Årskurs F-1
Årskurs 2
Årskurs 3-4

I varje grupp finns 2 vuxna. Alla klasslärare är behöriga och montessoriutbildade.

 

Öppen för alla
Rydbo Friskola är avgiftsfri och finansieras med kommunal skolpeng.
Den är öppen för alla.

 

Anmälan och kö

Elever tas in i den ordning de har anmält sig.                                             

Syskon och barn som gått i Montessoriförskola/skola har förtur.
Alla anmälningar till förskoleklass sker via kommunens hemsida www.osteraker.se under Barn och utbildning. Kommunen skickar också ut information inför skolvalet.

För att stå i kö till Rydbo Friskola tar man dessutom kontakt med skolan för en särskild köanmälan. Se under fliken Kontakta oss/köanmälan. Vid byte av skola måste kommunen meddelas.

Vår fritidshemsverksamhet har samma avgift som kommunens fritidshem och anmälan till fritids sker också på kommunens hemsida www.osteraker.se

Rydbo Friskola 10 juni 2015 022

Kommentarer är avstängda i denna post.