baksida

Föräldrar

En liten friskola ger Dig som förälder stor möjlighet till insyn och påverkan. Ett starkt föräldraengagemang är oerhört betydelsefullt inte bara för Ditt barn utan också för hela skolans arbete!

 

Föräldranära
Vi upplever att vi har en ovanligt bra och nära föräldrakontakt på Rydbo Friskola. Dels den dagliga kontakten men kanske särskilt då det uppstår situationer som måste redas ut.

Vår filosofi är att snabbt ta tag i ev. missförhållanden både individuellt eller genom att involvera alla parter – barn, föräldrar och lärare.

En händelse som kan uppfattas trivial av den ena parten kan kännas stor och viktig för en annan. Det måste man ha respekt för. På så sätt känner sig alla sedda och lyssnade på.

Rydbo Friskolas Föräldraförening – R3F

Föräldraföreningens uppgift är att främja kontakten mellan elev-familj-skola samt att ordna aktiviteter för både barn och vuxna. T.ex. arrangeras skolfest, skidresa, disco m.m. Föräldraföreningen ansvarar också för spolning av skridskobanan.

Medlemskap i föräldraföreningen är frivilligt. Avgiften på 150 kr/barn/termin används främst till aktiviteter för barnen.

Klassrepresentanter
Inom föräldraföreningen finns också ett forum för dialog med skolans ledning genom regelbundna möten med rektor och annan personal. Två representanter från varje klass väljs vid skolårets början.

tiotalental

Kommentarer är avstängda i denna post.