utvärdering

Resultat och utvärdering

Rydbo Friskola följer grundskolans läroplan med det tillägget att eleverna har engelska redan under förskoleåret. Skolan står under Skolverkets och kommunens tillsyn.

Utvärdering och uppföljning av elevernas kunskaper sker på olika nivåer:
– Skolverkets Nationella prov i år 3 och 6.
– Individuella utvecklingsplaner
– Utvärdering av individuell veckoplanering

 

Mycket goda resultat på Nationella proven.

Vi är stolta över att våra barn visar så goda kunskaper! Ett viktigt kvitto på skolans kvalité.
Det visar sig t.ex. genom mycket bra resultat på de nationella proven och även när det gäller de nationella målen i alla skolämnen.
Resultaten på Österåkers kommuns enkätundersökning, som vi deltar i och som man kan ta del av på kommunens hemsida är också mycket positiva.

 

Individuell uppföljning

Föräldrar kan följa sitt barns utveckling bl.a. genom den Individuella utvecklingsplan (IUP) som görs gemensamt mellan barn/föräldrar och lärare och följs upp terminsvis vid utvecklingssamtal.

För barnens veckoplanering och dokumentation i åk 1-6 används bland annat Veckodagbok som tas hem för påseende varje fredag.
I F-klass sker planering och uppföljning på lite längre sikt med individuell dokumentation.

 

Uppföljning av tidigare elever

De skolor som fått förmånen att ta emot våra barn har varit olika skolor i Österåker och Täby.  Alla elever som hittills lämnat oss har anpassat sig väl till sin nya miljö och visat goda studieresultat.

 

Kommentarer är avstängda i denna post.