Rydbo Friskola 10 juni 2015 030

Profil

Montessori

Rydbo Friskola tillämpar Maria Montessoris pedagogiska filosofi både på skolan, fritids samt i förskolan. Den bygger på en tydlig tilltro till barnets egna inneboende drivkrafter. Vi är övertygade om att barn strävar efter att arbeta självständigt och har en medfödd lust att lära allt om sin omvärld.

Skolan är medlem i Svenska Montessoriförbundet.
Läs mer under fliken Om Montessori.

 

Hälsa

Hälsa och lärande går hand i hand. Att må bra är en grundförutsättning för att orka och vilja lära.

På Rydbo Friskola arbetar vi aktivt för att barnen naturligt ska göra bra val i vardagen för sin hälsa. T.ex. arbetar vi med regelbunden rörelse i form av Röris och Raska rundan – en lagom liten promenad (eller springrunda!) när man känner att man behöver röra på sig för att orka fokusera på arbetet. På förmiddagen har vi gemensam fruktstund klassvis.

Mellanmål på Fritids varierar lite från dag till dag men brukar t ex bestå av smörgås med pålägg, grönsaker, mjölk, müsli. På utflykter uppmuntrar vi till hälsosamma matsäckar och vill därför helst inte att barnen har med sötsaker.

 

Hänsyn och respekt

På Rydbo Friskola värnar vi alla om varandra. Att visa sina kamrater och vuxna hänsyn och respekt är viktigt. Genom att alla blir sedda, skolan är liten och “alla känner alla” kan vi också snabbt och tidigt reagera om något börjar gå på tok. Barnen leker och arbetar efter devisen “alla får vara med”.

Ett nära föräldrasamarbete är också en viktig förutsättning och hjälp här.

DSC_0134

Kommentarer är avstängda i denna post.