Vision och mål

Vår vision och målsättning är att varje elev som går i Rydbo Friskola

  • upplever att det bemöts med hänsyn och respekt och också bemöter sina kamrater och vuxna på samma sätt.
  • har goda kunskaper, god självtillit och bibehållen lust att lära som grund för fortsatta studier.

 

Det positiva, respektfulla bemötandet är en nödvändig grund för barnets egna förhållande till sin omgivning. Det egna initiativet och det individuella arbetet är A och O och skapar förutsättningar för att eleverna bibehåller lusten att lära. När eleverna lämnar oss har de goda kunskaper och färdigheter – en bra grund för fortsatta studier.

Kommentarer är avstängda i denna post.