FÖRVÄNTANSDOKUMENT 

 

Ni kan förvänta er av oss som personal att….

 • vi möter barnen med hänsyn, tydlighet och respekt.
 • vi lyssnar på barnens åsikter och synpunkter.
 • vi möter alla elever utifrån deras förutsättningar och behov.
 • vi ger barnen goda kunskaper, god självtillit och bibehållen lust att lära.
 • vi arbetar för att skapa en bra studiemiljö för eleverna.
 • vi har ett vårdat språk och är goda förebilder.
 • vi har en professionell kontakt med vårdnadshavare.
 • vi arbetar aktivt för att skapa samhörighet och ett bra klimat bland både barn och vuxna.
 • vi ingriper omedelbart mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

 

Vi förväntar oss av dig som elev att….

 • du uppträder hänsynsfullt och vänligt mot alla.
 • du följer de regler som finns på skolan.
 • du använder ett vårdat språk utan nedvärderande miner och kroppspråk.
 • du tar ansvar för och är aktsam om skolans miljö och materiel, både ute och inne.
 • du har med dig det du behöver under hela din skoldag.
 • du bidrar till studiero för alla.
 • du hjälper till med att plocka upp och hålla ordning.
 • du gör dina eventuella hemuppgifter väl och i tid.
 • du berättar för någon vuxen om du inte har det bra i skolan.
 • du deltar i utvecklingssamtalen

 

Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare att….

 • du är positiv till skolan och fritidshemmet inför ditt barn.
 • du ser till att ditt barn kommer till skolan utvilad och i tid, samt med rätt kläder och utrustning.
 • du uppmuntrar till ett vårdat språk.
 • du stödjer ditt barns förmåga att lyssna, visa hänsyn, uppträda vänligt och bidra till studiero.
 • du aktivt tar del i ditt barns eventuella hemuppgifter och stöttar i studierna.
 • du deltar i föräldramöten och i utvecklingssamtal.
 • du alltid kontaktar personalen vid oklarheter, synpunkter och frågor.
 • du respekterar personalens arbetstider, arbetsplats och elevernas lektionstid.
 • du tar del av skolans information.

 

Kommentarer är avstängda i denna post.