forskola

Om Förskolan

Rydbo Friskolas förskola är en mycket populär förskola och där läggs grunden för det Montessoriska synsättet.

Förskolan har för närvarande 39 barn i åldrarna ett till fem år och nio förskolepedagoger. All personal har Montessoriutbildning eller lång erfarenhet av Montessoripedagogiken. Många har arbetat på förskolan sedan starten och omsättningen av personal har varit mycket låg.

Barnen är indelade i tre grupper: Nyckelpigan (1-3 år), Humlan (3-4 år) och Trollsländan (4-5 år).

Nyckelpigan med de riktigt små barnen finns i det röda huset intill skolan med en egen gård.  Tre förskolepedagoger ansvarar för att de minsta barnen ska trivas och ha god omvårdnad.

Humlan och Trollsländan håller till i samma hus som skolan och har en avskild del av skolgården där de kan leka efter sina förutsättningar. Med gul väst på, och under uppsikt, får de också vistas på den stora gården med de “stora” skolbarnen. Tre förskolepedagoger per barngrupp ansvarar för att barnen ska trivas och få utvecklas allsidigt enligt Montessoripedagogiken.

Ytterligare en pedagog delar sin tid mellan alla tre barngrupperna. På förmiddagarna finns ytterligare förstärkning av änne en pedagog.

Vi har även tre fasta vikarier som tjänstgör vid behov.

 

 

 

förskolasaga

Kommentarer är avstängda i denna post.