forskola

Om förskolan

Rydbo Friskolas förskola är en mycket populär förskola och där läggs grunden för det Montessoriska synsättet.

Förskolan har för närvarande 39 barn i åldrarna ett till fem år och sju förskolepedagoger. All personal har Montessoriutbildning eller lång erfarenhet av Montessoripedagogiken. Många har arbetat på förskolan sedan starten och omsättningen av personal har varit mycket låg.

Barnen är indelade i två grupper: Stora Gruppen med barn mellan 3 och 5 år och den Lilla Gruppen med barn från ca 1 -3 år.

Stora Gruppen håller till i samma hus som skolan och har en avskild del av skolgården där de kan leka efter sina förutsättningar. Men med gul väst på, och under uppsikt, får de också vistas på den stora gården med de “stora” skolbarnen. I Stora Gruppen finns fyra förskolepedagoger.

Den Lilla Gruppen med de riktigt små barnen finns i det röda huset intill skolan med en egen gård.  Tre förskolepedagoger ansvarar för de minsta barnen i Lilla Gruppen.

 

 

förskolasaga

Kommentarer är avstängda i denna post.