Maria Montessori

Maria Montessori föddes 1870 i Italien. Hennes föräldrar ville att hon skulle bli lärare men Maria gick sin egen väg och utbildade sig till ingenjör och senare läkare. Hon blev vid 26 års ålder Italiens första kvinnliga läkare.

Genom sitt arbete med barn och upptäckterna kring barnets egna drivkraft och förmåga att själv välja och planera sitt arbete och inte minst känna glädje över egna uppnådda resultat utvecklade hon den pedagogik som idag är känd som Montessoripedagogiken.

Maria Montessori visste vad varje förälder vet- nämligen att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära nya saker. Och precis som föräldrar världen över märkte hon, att barnens intressen varierar med ålder och mognad. Dessutom observerade hon, att intresseförändringar följer ett givet mönster, som är detsamma hos alla barn. Från de allra tidigaste intressena av att äta själv, lära sig gå, prata o.s.v., till intresset för läsning, matematik, rymden osv. Hon fann, att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga av olika slags kunskap. Hon insåg det värdefulla i att ta till vara intresseperioderna, som hon kallade “känsliga” eller “sensitiva” perioder. (Källa: Montessoriförbundet)

Kommentarer är avstängda i denna post.