DSCF5190

Om Rydbo Friskola

Rydbo Friskola & Fritids samt Förskola finns i det lilla samhället Rydbo mellan Vaxholm och Åkersberga.

Rydbo Friskola ägs och drivs av familjen Gardner Sundström.
Rydbo Friskola AB startade sin verksamhet höstterminen 2000. Styrelseordförande är Ingela Gardner Sundström.
Kontaktuppgifter: Rydbo Friskola AB, Rydbohemmet
184 94 Åkersberga.
Org, nr  55 65 93 – 4055

Öppen för alla
Rydbo Friskola är avgiftsfri och finansieras med kommunal skolpeng. Den är öppen för alla.

Anmälan och kö

Elever tas in i den ordning de har anmält sig. Syskon och barn som gått i Montessoriförskola/skola har förtur.
Alla anmälningar till förskoleklass sker via kommunens hemsida www.osteraker.se under Barn och utbildning. Kommunen skickar också ut information inför skolvalet.

För att stå i kö till Rydbo Friskola tar man dessutom kontakt med skolan för en särskild köanmälan. Se under fliken Kontakta oss/köanmälan. Vid byte av skola måste kommunen meddelas.
Vår fritidshemsverksamhet har samma avgift som kommunens fritidshem och anmälan till fritids sker också på kommunens hemsida.

Rydbo Friskola 10 juni 2015 022

Kommentarer är avstängda i denna post.