Rydbo Friskola 10 juni 2015 036

Börja skolan 2019

Under hösten 2019 är det dags för alla barn födda 2013 att börja Förskoleklass. Här kommer lite information som är bra att ha:

– Nu kan man välja till nästa F-klass för hösten 2019. Svar på var man fått plats kommer under våren. För vidare information se Österåkers kommuns hemsida www.osteraker.se  Anmälan till plats på fritidshem sker också via kommunens hemsida.

– Öppet Hus på Rydbo Friskola har vi tisdag 6 november kl. 18:00-19:00. Har du inte möjlighet att besöka oss då – e-posta ingela.gardner@rydbofriskola.se eller slå en signal på 08-732 92 95 så ordnar vi ett eget besök för er.

Köplats
Är ni intresserade av en plats i vår kö till vår populära förskoleklass – ring 08-732 92 95 eller e-posta ingela.gardner@rydbofriskola.se.

 

Att börja skolan är en stor händelse för både barn och föräldrar!
Här kan du som har ett barn som ska börja skolan “titta in” i Rydbo Friskolas Förskoleklass. Du är också välkommen att boka tid för ett personligt besök.

 

Rydbo Friskola 10 juni 2015 011Förskoleklassen på Rydbo Friskola

Vi har glada och nyfikna 6-åringar i vår förskoleklass.
De utgör en egen klass men kan, när de blivit varma i kläderna och utifrån sin individuella nivå, även delta i arbetsgrupper med barn som går i åk 1 och 2 d.v.s. åldersintegrerat. Under läsåret 2018-19 arbetar F-klass och åk 1 i samma klassrum.

Barnen kommer huvudsakligen från Rydbo och Svinningeområdet.

F-klassens klassrum består av ett större klassrum plus att man har tillgång till skolans populära Skaparrum med mängder av kreativt material.

Pedagoger

I F-klass finns idag 2 vuxna. Klassens huvudmentor är utbildad förskollärare och montessorilärare med mycket lång erfarenhet både som förskoleklasslärare och av montessoripedagogik. Båda har en gedigen erfarenhet och kunskap om barns utveckling och lärande.

En del av skolans pedagoger arbetar både i skola och på fritids för att vi ska ha en god bild av barnens hela dag från morgon till eftermiddag.

Montessori i förskoleklass – en pedagogik som ger barnet frihet att lära.

För de barn som har gått på Montessoriförskola blir övergången till Förskoleklass ingen överraskning eftersom de kommer att känna igen sättet att arbeta och mycket av materialet.
Indelningen i Läsa/skriva, Matematik och Sensoriska/Praktiska övningar finns kvar – bara sättet att använda materialet och därmed svårighetsgraden har ändrats. Det nya är att man nu har konkreta mål att arbeta mot.
För de barn som kommer från en vanlig förskola behövs såklart lite introduktionstid men det brukar gå helt utan problem. De är ofta väldigt nyfikna på vårt material!
Läs mer om Montessori under fliken Om Montessori.

Gemensamma mål

Alla barn bemöts med respekt och får vara den de är.
Barnens styrkor och olikheter används som utgångspunkt, dessa ges tid och utrymme så att de kan gro och växa.

Barnen själva är gruppens starkaste och viktigaste resurs. Varje dag lär vi av varandra, barn och vuxna.
Vi är otroligt noga med att ge varje barn en stark självtillit. Tron på den egna förmågan och kunskapen om vem man är, är den som ska bära barnet genom livet.
Läs mer om målen för F-klass i Rydbo Friskolas Målplaner.

schack

En dag i F-klass

Skoldagen börjar kl 8:15.
När man kommer skriver man sitt namn på tavlan och tar sedan en bok att läsa/bläddra i eller sätter sig och ritar. I klassrummet råder en behagligt lugn atmosfär. Ett skönt sätt att starta dagen!

Alla skoldagar börjar sedan med Röris. En gemensam, uppiggande halvtimme när kroppen och motoriken får sitt. Alla barn älskar Röris! Och vi vuxna med – så borde alla börja sin dag!

 

 

studiervidbänkSamling och arbetspass

Därefter är det samling på mattan. Barnen och mentorerna styr tillsammans vilka teman som tas upp och det kan bli långa och intressanta samtal där alla bjuds in och uppmuntras att delta. På fredagar är det Visning för de barn som valt och förberett en sådan. Man anmäler sig till Visning genom att lägga sitt namn i Visningslådan ett par dagar före. Barnen själva bestämmer när dom känner sig mogna att stå upp och berätta för sina kamrater.

Efter samlingen börjar vårt arbetspass på ca två och en halv timme. Barnen väljer vilket material de vill arbeta med. Den som väljer ett nytt material får det först presenterat för sig av en vuxen. Som i alla klasser befinner sig barnen på olika nivåer men Montessoripedagogiken ger alla barn möjlighet att växa och utvecklas utifrån sin individuella nivå. Under denna tid finns inga gemensamma raster för att inte störa barnens koncentration. Man tar själv en liten paus när man känner att det behövs. Mentorerna finns hela tiden med för att stötta och uppmuntra till nya utmaningar.

Innan lunch har barnen en stunds utetid. Till lunchen i Rydboskolan går mentorer och barn i samlad tropp, alla med sin bestämda gå-kompis vid handen. I matsalen har alla också sina bestämda platser för att skapa lugn och ro.

Efter lunch är skoldagen slut och Fritids tar vid för de flesta barn i förskoleklass.

 

 

Föräldrar och uppföljning

Utvecklingssamtalen under läsårets gång möjliggör en transparens och skapar en trygghet för alla om barnets skolsituation och utveckling mot sina individuella mål.
Föräldrar är alltid välkomna att besöka klassen! Man bokar en tid med klassens mentor och får sedan vara med under en för- eller eftermiddag. Alla föräldrar som besökt oss brukar vara mycket imponerade av den lugna och positiva atmosfär som råder i klassen. Verklig arbetsglädje!

Kommentarer är avstängda i denna post.