förskolaspelarspel

Montessori på förskolan

Hjälp mig göra det själv!

På förskolan läggs mycket tid på att lära barnen visa hänsyn och och fungera i relationen barn-barn och barn-vuxen, plus att stärka deras självkänsla och tron på den egna förmågan. “Hjälp mig göra det själv” är ett viktigt Montessori-ledord. Personalen finns där för att stödja och vägleda – inte styra och ge onödig hjälp.

 

hällasandMaterialet
Montessorimaterialet som finns på förskolan är indelat i tre områden:

– Läsa/skriva
– Matematik
– Sensoriska/praktiska övningar.

Inom varje område finns material i olika svårighetsgrad för att passa olika åldrar och varje barns individuella nivå. Innan ett barn får använda ett material själv presenteras det av en ur personalen. På förskolan arbetar vi mycket på de klassiska montessori-mattorna på golvet.

 

 

 

lekmverktyg

Leka!
Självklart finns det även vanliga leksaker – som dockor, pussel, Lego och bilar, om än i något mer begränsad mängd jämfört med en vanlig förskola.

universitet

Kommentarer är avstängda i denna post.