Rydbo Friskola

Den lilla skolan
med det stora hjärtat

Kvalitét

Trygghet och respekt skapar de bästa förutsättningarna för lärandet.

Att göra det själv

Vi stärker elevernas tillit till den egna förmågan.

Alla kan lyckas

När eleverna får arbeta i sin takt får alla möjlighet att känna glädjen att lyckas
förskolelärare målar med barn vid bord
gul mask transparent
Om oss

Vi arbetar utifrån Maria Montessoris pedagogik

Maria Montessoris pedagogik ger trygga barn med stark självtillit och stor lust att lära. Hos oss får varje barn arbeta utifrån sina förutsättningar. På så vis kan alla barn känna glädjen över att lyckas. En viktig grund för såväl fortsatta studier som livet självt!

Våra tjänster

Lärande & utveckling

Rydbo Friskola med tillhörande förskola är en lokal skola där närheten är stor mellan elever, lärare och föräldrar. Det är omsorgen om barnen som är i centrum – att ge dem bästa möjliga start i livet.
Skola 1-6
Förskola
Fritidshem
Galleri

Bilder från förskolan

Recensioner

Vad föräldrar säger om oss