Besök från Tanzania

Tanzania

Besök från Tanzania

Under en veckas tid har vi haft glädjen att ta emot tre montessorilärare från Tanzania. Junicy Mtweve, Joyce Mboya och Sister Lydia och deras svenska värd Kerstin Forsberg som med hjälp av fonder och donationer kunnat finansiera detta studiebesök. Besöket är ett svarsbesök efter vårt besök i Fukeni i våras.

Lärarna har varit på ett tvåveckorsbesök i Sverige där de under första veckan följt en kommunal Montessoriskola i Norrköping och vår skola under den andra veckan. Tanken med besöket är att det ska ge inspiration och ömsesidigt idéutbyte.

gul mask transparent
tanzanias flagga

Inspirationsgivande

Lärarna har studerat hur vi arbetar i förskolan, skolan och på fritids. Två dagar i förskolan, två dagar i skolan och en dag på fritids. Så såg veckan ut. De var intresserade av allt men särskilt intresserade av hur vi arbetar med montessorimaterialet. Och vi hade mycket intressanta diskussioner om bla förhållningssätt gentemot eleverna. Man kan konstatera att de är vana vid ett mer auktoritärt arbetssätt än det har. Och de sa att de har fått mycket inspiration till sitt fortsatta arbete under veckan som gått. Och självklart har även vi fått perspektiv på vårt sätt att arbeta genom de gemensamma samtalen. Inte minst är det tänkvärt hur vi mycket vi uppfattar som självklart i det dagliga arbetet men som lärarna i Tanzania måste kämpa för varje dag.