Vision och mål

Skola 1-6

Vision och mål

Vår vision och målsättning är att varje elev som går i Rydbo Friskola
gul mask transparent
Barn sitter på trappa och räcker upp sina händer
Det positiva, respektfulla bemötandet är en nödvändig grund för barnets egna förhållande till sin omgivning. Det egna initiativet och det individuella arbetet är A och O och skapar förutsättningar för att eleverna bibehåller lusten att lära. När eleverna lämnar oss har de goda kunskaper och färdigheter – en bra grund för fortsatta studier.

Respekt och ansvar

Vi jämför inte barnen med varandra utan respekterar individualiteten. Det hjälper barnet att utveckla sin självrespekt och också respekten för andra.

Alla barn får ta ansvar för sin miljö både ute och inne.
Delaktigheten i den omsorgen gör att barnen känner att vi vuxna ser honom eller henne som en jämlike.

Leken är barnets arbete

Respekten för barnet ligger till grund för hela vårt arbete. Därför kallar vi barnets ”lek” för övningar i arbete. Barnet arbetar aktivt för att växa och utvecklas.