Om Rydbo Friskola

Om oss

Rydbo Friskola

Rydbo Friskola & Fritids samt Förskola finns i det lilla samhället Rydbo mellan Vaxholm och Åkersberga.

Öppen för alla

Rydbo Friskola är avgiftsfri och finansieras med kommunal skolpeng.
Den är öppen för alla.

Anmälan till förskola

Anmälan till Rydbo Friskolas förskola görs på Österåkers kommuns hemsida www.osteraker.se under fliken Barn och Ungdom. Syskon till barn i vår skola eller förskola och barn som gått i annan Montessoriförskola har förtur. I övrigt gäller kötid.

Anmälan till skola

Anmälan till Rydbo Friskola görs på en särskild blankett. Se under fliken Kontakta oss/köanmälan Om vi har fler elever än platser görs urvalet på följande sätt:

Ansökan mailas till info@rydbofriskola.se. Ansökan kan också postas till Rydbo Friskola, Ådalsvägen, 18494 Åkersberga.
Kommunen skickar också ut information inför valet till förskoleklass

Anmälan till fritids

Anmälan till Rydbo Friskolas fritids görs på Österåkers kommuns hemsida www.osteraker.se under fliken Barn och Utbildning

Öppen för alla

Rydbo Friskola är avgiftsfri och finansieras med kommunal skolpeng.
Den är öppen för alla.