Vision och mål

Förskola

Vision och mål

Följ barnet sa Maria Montessori

Vår vision att är varje barn som kommer till Rydbo Friskolas förskola ska få stöd i sin individuella utveckling. Vårt arbete styrs av varje barns egna förutsättningar. Barn utvecklas bäst socialt och kunskapsmässigt när de är trygga. Vi arbetar därför hela tiden med att skapa en trygg miljö för alla som grund för en god utveckling. 

Barn pressar apelsiner med juicepress
gul mask transparent

Respekt och ansvar

Vi jämför inte barnen med varandra utan respekterar individualiteten. Det hjälper barnet att utveckla sin självrespekt och också respekten för andra.
Alla barn får ta ansvar för sin miljö både ute och inne. Delaktigheten i den omsorgen gör att barnen känner att vi vuxna ser honom eller henne som en jämlike.

Leken är barnets arbete

Respekten för barnet ligger till grund för hela vårt arbete. Därför kallar vi barnets ”lek” för övningar i arbete. Barnet arbetar aktivt för att växa och utvecklas.

Respekt och ansvar

Vi jämför inte barnen med varandra utan respekterar individualiteten. Det hjälper barnet att utveckla sin självrespekt och också respekten för andra.

Alla barn får ta ansvar för sin miljö både ute och inne.
Delaktigheten i den omsorgen gör att barnen känner att vi vuxna ser honom eller henne som en jämlike.

Leken är barnets arbete

Respekten för barnet ligger till grund för hela vårt arbete. Därför kallar vi barnets ”lek” för övningar i arbete. Barnet arbetar aktivt för att växa och utvecklas.