Föräldrar

Skola 1-6

Föräldraengagemang

En liten skola ger dig som förälder stor möjlighet till insyn. Ett starkt föräldraengagemang är oerhört betydelsefullt inte bara för ditt barn utan också för hela skolans arbete.
gul mask transparent
Barn ritar med färgglada kritor

Föräldranära

Vi har en god och nära föräldrakontakt på vår skola. Via en app som alla föräldrar är inloggade på delar vi information och bilder till alla kring arbetet i klassen och på fritids. Vi delar också information om och bilder på enskilda barn till respektive föräldrar. Vi har även kontakt vid hämtning och lämning men också när det uppstår situationer som snabbt måste redas ut.

Vår filosofi är att snabbt ta tag i uppkomna situationer antingen det är på individnivå eller när flera är berörda. Det är viktigt att alla inblandade får komma till tals så att alla blir sedda och lyssnade på.

Respekt och ansvar

Vi jämför inte barnen med varandra utan respekterar individualiteten. Det hjälper barnet att utveckla sin självrespekt och också respekten för andra.

Alla barn får ta ansvar för sin miljö både ute och inne.
Delaktigheten i den omsorgen gör att barnen känner att vi vuxna ser honom eller henne som en jämlike.

Leken är barnets arbete

Respekten för barnet ligger till grund för hela vårt arbete. Därför kallar vi barnets ”lek” för övningar i arbete. Barnet arbetar aktivt för att växa och utvecklas.