Montessori på förskolan

Montessori

Hjälp mig göra det själv!

På förskolan läggs mycket tid på att lära barnen visa hänsyn och och fungera i relationen barn-barn och barn-vuxen, plus att stärka deras självkänsla och tron på den egna förmågan. ”Hjälp mig göra det själv” är ett viktigt Montessori-ledord. Personalen finns där för att stödja och vägleda – inte styra och ge onödig hjälp.

gul mask transparent

Materialet

Montessorimaterialet som finns på förskolan är indelat i tre områden:
Läsa/skriva
Matematik

Sensoriska/praktiska övningar.

Inom varje område finns material i olika svårighetsgrad för att passa olika åldrar och varje barns individuella nivå. Innan ett barn får använda ett material själv presenteras det av en ur personalen. På förskolan arbetar vi mycket på de klassiska montessori-mattorna på golvet.

Leken är barnets arbete

Respekten för barnet ligger till grund för hela vårt arbete. Därför kallar vi barnets ”lek” för övningar i arbete. Barnet arbetar aktivt för att växa och utvecklas.

Leka!

Självklart finns det även vanliga leksaker – som dockor, pussel, Lego och bilar, om än i något mer begränsad mängd jämfört med en vanlig förskola.

Respekt och ansvar

Vi jämför inte barnen med varandra utan respekterar individualiteten. Det hjälper barnet att utveckla sin självrespekt och också respekten för andra.

Alla barn får ta ansvar för sin miljö både ute och inne.
Delaktigheten i den omsorgen gör att barnen känner att vi vuxna ser honom eller henne som en jämlike.

Leken är barnets arbete

Respekten för barnet ligger till grund för hela vårt arbete. Därför kallar vi barnets ”lek” för övningar i arbete. Barnet arbetar aktivt för att växa och utvecklas.