Frågor och svar

frågor och svar

De 9 vanligaste frågorna om Montessoripedagogiken

Har du fler går det bra att kontakta oss.
Självklart kan man det.
Resultaten på de nationella proven visar att Rydbo Friskolas elever når de uppsatta målen och dessutom målen i övriga ämnen. Elever som gått i Montessoriskola är dessutom duktiga på att ta eget ansvar för sin planering av arbetet och även för att genomföra sina arbetsuppgifter. Vi arbetar mycket med att stärka elevernas självkänsla och självkännedom för att de ska känna sig trygga i sin kunskapsutveckling
Ja. Elever från andra skolor är välkomna till oss. De elever som har kommit från andra skolor till oss har lyckats väl och snabbt kommit in i vårt arbetssätt och förhållningssätt.
När eleverna kommer till en ny skola har de stor nytta av det arbetssätt och det förhållningssätt som de har med sig från oss. De flesta föräldrar anser att deras barn haft goda förutsättningar att gå vidare till nya skolor och att de är nöjda med den grund de har med sig från oss.
Vi anser att tiden i skolan på de lägre stadierna ska räcka till för att utföra det arbete som krävs. Eleverna får självklart ta hem sådant arbete som de vill fortsätta att arbeta med hemma. När det gäller sådana kunskaper som måste befästas genom övning, tex multiplikationstabeller och engelska glosor, uppmuntrar vi att man också tränar hemma.

Montessoripedagogikens principer är att barnet ska sättas i centrum och att miljön ska vara förberedd. Frihet och ansvar ska råda, individualisering och samarbete ska utvecklas. Eleverna ska få  hjälp till självhjälp och vi ska inte förekomma eleven. 

I Montessoriskolan finns mycket och konkret material som hjälper eleven till en djupare förståelse när man ska arbeta abstrakt. För oss är det viktigt att eleverna får arbeta i lugn och ro och tid att befästa sina kunskaper.

Waldorfskolans pedagogiska princip är antroposofin – ett liv i harmoni med naturen. Världen är en helhet. Hela människan ska gå i skola inte bara hennes huvud. I Waldorfskolan använder man inte traditionella läromedel utan eleverna tillverkar mycket av dem själva.

I Montessoriskolan utvecklar eleven sin självkännedom och sin självtillit. Man tränar sin förmåga att välja och veta vad man själv vill liksom sin förmåga till empati. När man är trygg i sjg själv fungerar man bra tillsammans med andra. Morgonsamlingarna används bla till att lära eleverna att lyssna på andra och att fungera i grupp.
Vårt speciella Montessorimaterial lockar barnet att utforska på ett lekfullt sätt. För läraren är det ett pedagogiskt hjälpmedel. Vid sidan om Montessorimaterialet finns vanliga leksaker. Vi är också ute mycket – oavsett väderlek, vi sjunger, dansar och bakar.
Alla lärare måste ha lärarexamen. I Montessoriskolan förväntas man dessutom ha utbildning i Montessoripedagogiken och i att använda det specifika Montessorimaterialet.
Vi välkomnar alla barn och är en skola för alla. Montessoripedagogiken möter varje elev där han eller hon befinner sig i sin utveckling och efter hans eller hennes personlighet. Man brukar säga att Montessori passar alla barn men inte alla föräldrar.