Läsa mer

Läsa mer

Vill du veta mer?

Av Maria Montessori

Andra författare

Övrig information

Jakten på den goda pedagogiken.
En jämförelse mellan montessoripedagogiken och den vanliga kommunala skolan samt övriga alternativa pedagogiker – Waldorf, Freinet och Reggio Emilia. Finns att köpa hos Montessoriforbundet.se.

Matematik i Montessoriskola. En presentation av hur matematiken går till i de olika stadierna, från förskolan till de äldre skolbarnen. Finns att köpa hos Montessoriforbundet.se.