Resultat och utvärdering

Skola F-6

Läroplaner

Rydbo Friskola följer läroplanerna för förskolan och grundskolan. Förskolan står under kommunens tillsyn och skolan under Skolverkets. Kommunen följer skolans verksamhet bla genom enkäter.

För utvärdering och uppföljning sker nationella prov i årskurs 3 och 6. Varje elev har dessutom en individuell utvecklingsplan och gör en individuell veckoplanering.

gul mask transparent
Barn sitter vid bänk och gör läxa

Nationella prov

Vi är stolta över att våra elever visar så goda kunskaper. Det är ett viktigt kvitto på skolans kvalitet. Det visar sig tex genom mycket bra resultat på de nationella proven och de placerar sig bra i fråga om de nationella målen i de andra ämnena.

Kommunen genomför årligen en enkät till eleverna där de får svara på frågor om trygghet, trivsel och hur de upplever arbetet i klassrummet och på fritids. I alla mätningar som gjorts under åren får vår skola mycket höga poäng av eleverna.

Individuell uppföljning

Föräldrar kan följa sina barns utveckling bla genom den individuella utvecklingssamtal som görs varje termin gemensamt mellan barn/föräldrar och lärarna och genom elevernas egen veckoplanering.

 

Uppföljning av tidigare elever

De skolor som fått förmånen att ta emot våra elever när de slutar hos oss har mestadels varit olika skolor i Österåker och Täby. Alla elever som hittills lämnat oss har anpassat sig väl till sin nya miljö och även där visat goda studieresultat. Vi har vid några tillfällen dessutom fått återkoppling från mottagande lärare som uttryckt sin uppskattning av våra elevers kunskaper och allmänt goda uppträdande. Vi får också många tackbrev och mail från föräldrar till barn både när barnen går här och när de gått vidare till andra skolor med varmt tack för hur deras barn har det eller har haft det hos oss.

Respekt och ansvar

Vi jämför inte barnen med varandra utan respekterar individualiteten. Det hjälper barnet att utveckla sin självrespekt och också respekten för andra.

Alla barn får ta ansvar för sin miljö både ute och inne.
Delaktigheten i den omsorgen gör att barnen känner att vi vuxna ser honom eller henne som en jämlike.

Leken är barnets arbete

Respekten för barnet ligger till grund för hela vårt arbete. Därför kallar vi barnets ”lek” för övningar i arbete. Barnet arbetar aktivt för att växa och utvecklas.