Rydbo Friskola – en montessoriskola

Montessori

Vi arbetar enligt Maria Montessoris pedagogiska filosofi

Barnets egen lust att lära står i fokus liksom vikten av en god självtillit.
Skolan omfattar årskurserna F – 6 men i år har vi inga femmor och sexor.
Eleverna arbetar ofta men inte alltid i åldersblandade grupper
I varje klass finns minst en lärare och en lärarassistent
Läs mera under fliken Om Montessori
För anmälan till skolan se under rubriken Börja hos oss.

Öppen för alla

Rydbo Friskola är avgiftsfri och finansieras med kommunal skolpeng.
Den är öppen för alla.