Om förskolan

Om oss

Vi arbetar utifrån Maria Montessoris pedagogik

Rydbo Friskolas förskola är en mycket populär förskola och där läggs grunden för det Montessoriska synsättet.
Förskolan har för närvarande 50 barn i åldrarna ett till fem år och nio förskolepedagoger.
Barnen är indelade i tre grupper: Nyckelpigan (1-3 år), Fjärilen (3-4 år) och Trollsländan (4-5 år).

gul mask transparent
barn läser bok om regnbågen i biblioteket

Nyckelpigan med de yngsta barnen finns i det röda huset intill skolan med en egen gård.  Tre förskolepedagoger ansvarar för att de yngsta ska trivas och ha god omvårdnad.

Fjärilen och Trollsländan håller till i samma hus som skolan och har en avskild del av skolgården där de kan leka efter sina förutsättningar. Med gul väst på, och under uppsikt, får de också vistas på den stora gården med de ”stora” skolbarnen. Tre förskolepedagoger per barngrupp ansvarar för att barnen ska trivas och få utvecklas allsidigt enligt Montessoripedagogiken.

Vi har fasta vikarier som tjänstgör vid behov.

 

Följ oss gärna på vår Instagram; rydbomontessori