Om Montessori

Om Montessori

Varför Montessori?

dag är Montessoris synsätt och pedagogik mer aktuellt än någonsin. Informationsflödet är enormt och det är av största vikt att självständigt kunna söka och ifrågasätta information.

Montessoripedagogiken stödjer barnens utveckling att tänka, agera och fatta beslut självständigt. Dessutom får barnet lära sig att ta ansvar för sin planering och sina mål.

gul mask transparent
Barn upptäcker ute i skogen

När barnet sedan kommer upp på högstadiet/gymnasiet står det bättre rustat för det självständiga arbete som självklart förväntas där.

Viktiga ingredienser i pedagogiken är också att stärka barnets självtillit och förmågan att samarbeta och visa hänsyn.

Även den vanliga svenska skolan har numer närmat sig Montessoris synsätt och till viss del lämnat den gruppstyrda inlärningen. Men på en Montessoriskola genomsyras hela arbetet av barnets egna, inneboende drivkraft och förmåga – arbetsglädje helt enkelt!

Montessori på Rydbo Friskola

Om man väljer Rydbo Friskola så väljer man Maria Montessoris filosofi och synsätt på barn och barns utveckling. Det betyder att barn och vuxna – både fysiskt och mentalt – ska känna att det finns möjligheter att utforska både det lilla och det stora. Den egna lusten och intresset är motiv nog för att söka kunskap.

Inom Montessoripedagogiken talar vi om en inre frihet. Det är en tanke som grundar sig i sig i övertygelsen om att det finns en styrka i att kunna välja själv, utan att vara beroende av andras åsikter eller vilja.

Vårt mål är att barnet ska lära känna sig själv som en individ med egen vilja, egna tankar och möjligheter till egna beslut. Barnet ska känna sig trygg med att vara herre över sig själv.

Barnen arbetar utifrån sina egna förutsättningar. Vuxna visar respekt genom att inte störa det koncentrerade barnet. Att hjälpa där hjälp inte är efterfrågad blir ett hinder i barnets utveckling.

Barnen tävlar inte mot varandra, vi bryr oss inte om vem som är bäst. Vi tror att inlärning sker med den egna drivkraften som motor, därför har vi inte läxor och prov i vanlig bemärkelse. Självklart kan man arbeta vidare hemma om planering och mål kräver det.

Alla är välkomna i vår skola och respekt och vänskap gör atmosfären positiv och inbjudande. Det egna ansvaret och hänsynen till varandra gör att alla trivs och känner trygghet.