En grundares tankar

En grundares tankar

För många år sedan hade mina yngsta barn förmånen att börja pa Mossbackens Montessoriförskola i Rydbo och jag imponerades av hur arbetet bedrevs där. Det ena barnet var lugnt och eftertanksamt och det andra var livligt och snabbt. Eftersom personalen arbetade utifrån Maria Montessoris tankar sa blev barnen bemötta som de individer de var och de fick arbeta i sin takt, en lite långsammare och en lite snabbare. Och båda fann sig mycket väl till rätta. Det var också ovanligt lugnt på Mossbacken och man visade varandra stor hänsyn och respekt. Ingen behövde höja rösten för att bli sedd och hörd. Det här var en pedagogik som jag ville att mina barn skulle få fortsätta med. 

Efter några ar började en föräldragrupp diskutera möjligheten till en montessoriskola på hemmaplan och vi började undersöka hur det skulle kunna bli av. Livet går ibland oväntade vägar och plötsligt fann jag att om det skulle bli någonting sa var det jag som skulle driva frågan.

Jag hade tidigare arbetat med utbildningsfrågor och jag hade också varit ordförande i skolstyrelsen i Österåker under 1980-talet. Men att själv starta en skola var inte något jag direkt hade tänkt mig. Men om det skulle bli av skulle den uppfylla några for mig viktiga förutsättningar.

Alla kan lyckas och har rätt att lyckas

För mig har alltid bemötandet, att se varje enskilt barn och låta varje barn utvecklas i sin takt, varit kärnan i Montessoripedagogiken. Jag ar övertygad om att det är förutsättningen for att varje barn ska kunna lyckas i sina studier. Och i en obligatorisk skola har alla barn rätt att lyckas.

Skolan måste vara trygg. Det är också en förutsattning för att lyckas i sitt arbete.

Det finns några nyckelord i Montessoripedagogiken. Respekt för varandra, frihet och ansvar, att få hjälp att lära sig själv och utveckla tillit till den egna förmågan som ar viktiga hornstenar i pedagogiken och som var viktiga for mig.

Målet för vår skola

Mina slutsatser av detta var att det skulle vara en liten låg- och mellanstadieskola med en tillhörande förskola. En skola där alla känner alla och all personal vet vad alla barn heter. Följ barnet sa Maria Montessori och därför är undervisningen individualiserad och varje barn respekteras för den man är och blir bemött med intresse och engagemang av pedagogerna. Barnen ska vara trygga med all
personal.

Vårt mål för varje elev är att man ska uppleva att man bemöts med hänsyn och respekt och också bemöter sina kamrater och vuxna på samma sätt. Och när man slutar på Rydbo Friskola ska man ha goda kunskaper och färdigheter, god självtillit och bibehållen lust att lära som grund för fortsätta studier. 

Tack

Jag tycker att vi lever upp till de mål jag satte upp för drygt 20 år sedan. Vi har en lugn och utvecklande arbetsplats för alla och barnen är vanliga och hjälpsamma mot varandra och är ivriga på att lära. Men inga mål eller visioner kan förverkligas utan goda medarbetare. Det är tack vare var personal som vara barn och elever varje dag möter vuxna som bygger sitt arbete utifrån att varje dag
ska vara en bra dag för alla. Vara medarbetare lägger ner ett oerhört engagemang for att det ska bli så. Jag vill därför rikta ett varmt tack till vår fantastiska personal på Rydbo Friskola som ger alla barn och elever trygga och inspirerande dagar och som får alla att växa i mognad och kunskaper.

Ingela Gardner