Organisation

Om oss

Rydbo Friskola & fritids samt förskola finns i det lilla samhället Rydbo mellan Vaxholm och Åkersberga.

Rydbo Friskola bedriver förskola och skola för barn i åldern 1 – 12 år och vi arbetar enligt Montessoripedagogiken. Vår verksamhets bedrivs idag i 3 olika lokaler.

De yngsta barnen går på vår småbarnsavdelning Nyckelpigan som ligger i en liten före detta enfamiljsvilla med en egen gård. Det gör barnens vardag hemlik. I det gula huset finns 3-4-åringarna på Fjärilen och 4-5:åringarna på Trollsländan.

I gula huset går eleverna i förskoleklass och årskurs 1. Och där finns också skolans fritids. Våra äldsta elever går i Vasagården som är kyrkans församlingshem. I år är det eleverna i årskurserna 2 – 4. Under raster och fritidstid samlas alla skolelever på den gemensamma skolgården runt Gula huset.

Förskolebarnen äter lunch och mellanmål i våra lokaler medan eleverna går till den närbelägna Rydboskolan för att äta lunch. Eleverna äter däremot mellanmål i våra lokaler. I Rydboskolan finns också idrotts-och slöjdsalar. Vi samarbetar mellan skolorna när det gäller lärare och tider för idrott och slöjd.