Vår vänskola i Tanzania

Tanzania

Vår vänskola

Sedan tio år tillbaka har Österåker/Östra Ryds församling en vänförsamling i byn Fukeni som ligger på Kilimanjaros sluttningar i Tanzania. Som en följd av vänortsförhållandet åtog sig vår församling att bekosta en utbildning till förskollärare till en person som arbetade i förskolan utan lärarutbildning. Så skedde men när utbildningen var klar upphörde församlingens ansvar.

Här kommer Rydbo Friskola in. Min man som var aktiv i kyrkan då hörde talas om detta och föreslog att vår skola skulle stötta förskolan i Fukeni genom att bekosta lärarlönen i fortsättningen. Varför just Rydbo Friskola och varför betala just lärarlönen?

gul mask transparent
tanzanias flagga

Rätt till utbildning

Svaret är enkelt. Förskollärarutbildningen sker vid Montessori Training Center i Moshi. Där har man utbildat Montessorilärare sedan 1992. I Moshi är det Lutherska kyrkans norra stift som driver förskolor och stiftet har som mål att varje församling ska ha en montessoriförskola. 

Men en församling i en fattig by har många åtaganden och det är inte säkert att just lärarlönen kan vara det som alltid ligger högst på prioriteringslistan. Och en lärare som inte kan känna sig säker på att få sin lön varje månad kan lätt lockas till en annan rikare församling som inte har några svårigheter att betala en lärarlön. 

Jag har alltid tyckt att den viktigaste insatsen ett land kan göra för sin befolkning är att ge den en god utbildning och det gäller inte bara fattiga länder i Afrika. Det gäller alla länder. Så därför kändes det väldigt naturligt att som svensk Montessoriskola stödja en annan Montessoriskola. Vi har gjort detta nu i åtta år och kommer att fortsätta så länge det behövs.

Föräldrar i Fukeni har efter att ha sett en positiv utveckling för de barn som gått i förskolan önskat att pedagogiken också ska användas i skolan. Sedan ett par år drivs också skolundervisning på Montessoripedagogikens grund i Norra stiftet.

Besök på skola i Tanzania
Besök på skola i Tanzania
Besök på skola i Tanzania