Profil

Skola F-6

Hälsa

Hälsa och lärande går hand i hand. Att må bra är en grundförutsättning för att orka och vilja lära.

På Rydbo Friskola arbetar vi aktivt för att barnen naturligt ska göra bra val i vardagen för sin hälsa. T.ex. arbetar vi med regelbunden rörelse i form av Röris och Raska rundan – en lagom liten promenad (eller springrunda!) när man känner att man behöver röra på sig för att orka fokusera på arbetet. På förmiddagen har vi gemensam fruktstund klassvis.

Mellanmål på Fritids varierar lite från dag till dag men brukar t ex bestå av smörgås med pålägg, grönsaker, mjölk, müsli. På utflykter uppmuntrar vi till hälsosamma matsäckar och vill därför helst inte att barnen har med sötsaker.

gul mask transparent
fem barn målar med vattenfärger

Montessori

Rydbo Friskola tillämpar Maria Montessoris pedagogiska filosofi både på skolan, fritids samt i förskolan. Den bygger på en tydlig tilltro till barnets egna inneboende drivkrafter. Vi är övertygade om att barn strävar efter att arbeta självständigt och har en medfödd lust att lära allt om sin omvärld.

Skolan är medlem i Svenska Montessoriförbundet.
Läs mer under fliken Om Montessori.

Hänsyn och respekt

På Rydbo Friskola värnar vi alla om varandra. Att visa sina kamrater och vuxna hänsyn och respekt är viktigt. Genom att alla blir sedda, skolan är liten och ”alla känner alla” kan vi också snabbt och tidigt reagera om något börjar gå på tok. Barnen leker och arbetar efter devisen ”alla får vara med”.

Ett nära föräldrasamarbete är också en viktig förutsättning och hjälp här.

Miljö

I Montessoripedagogiken är miljö ett viktigt begrepp. När det är fint i förskolan och skolan är det trevligt att komma dit och vara där.

Barnen får tidigt lära sig att ta ansvar för sin miljö både ute och inne. Maria Montessori talar om den förberedda miljön i klassrummet, vilket innebär att varje material ska ha sin plats så att barnen dels kan hämta arbetsmaterial själva och därefter sätta tillbaka materialet på samma plats för att nästa barn ska kunna använda det. Barnen får också lära sig att vara rädda om materialet så att det kan användas länge. Slit och släng är ingenting för montessoripedagogiken.

Barnen har också ansvar för att städa efter sig i klassrummet och hänga upp sina kläder ordentligt på den egna kroken.

En annan viktig fråga som vi arbetar mycket med är återvinning. Först och främst ska vi inte slösa med material och det material som kan återvinnas ska återvinnas. De äldre barnen i förskolan och skolbarnen turas om att tillsammans med personalen gå iväg med papper och plast till den lokala återvinningsstationen. Det är ett sätt at göra barnen (och oss själva) medvetna om miljön och vårt gemensamma ansvar för den på ett positivt sätt. Övriga återvinningsbart material hjälps personalen åt med att ta dit.

Våra skolelever och pedagoger deltar också i de allmänna Skräpplockardagarna. För övrigt är allt miljöarbete helt i Maria Montessoris anda. Hon ansåg att det inte bara var inomhusmiljön som var ett gemensamt ansvar för barn och vuxna utan även miljön i ett vidare perspektiv. Även grundskolans läroplan uttrycker att skolan ska främja respekt för den gemensamma miljön.

Det är viktigt att hushålla med resurser så långt det går. För att minska våra utsläpp av koldioxid har skolan har under sommaren installerat solceller på Gula husets tak.

Inga av dessa åtgärder löser alla våra klimatproblem men om alla lär sig att vara rädda om sina saker, att hushålla med resurser och att återvinna det som går att återvinna kommer vi i alla fall en bit på väg.