Så arbetar vi

Skola F-6

Pedagogiken - så arbetar vi

Lusten att lära

Barn har en fantastisk, naturlig nyfikenhet och upptäckarlusta!
Det stimuleras hos oss genom ett arbetssätt där eleverna uppmuntras
att själva aktivt söka kunskap, både enskilt och tillsammans med andra.
Våra läromedel är särskilt anpassade för just det. Åldersblandade klasser
bidrar också till att eleverna stimulerar och stärker varandra.

Alla kan lyckas

Alla barn vill lära. Arbetsro och arbetsglädje är viktiga förutsättningar
för goda kunskaper. Barn som får arbeta ostört i sin egen takt och
uppmuntras att tro på sin egen förmåga behöver inte uppleva att de
misslyckas. Tvärtom ger det individualiserade arbetssättet alla barn
möjlighet att känna glädjen att lyckas.

Ansvar uppmuntras

Eleverna uppmuntras att ta ansvar för sig själva och för varandra.
Därför går barnen i åldersblandade klasser eller arbetar åldersblandat
där äldre elever kan hjälpa och stödja de yngre och därigenom också
befästa och bekräfta sin egen förmåga.

Barn sitter på golvet och leker med olika former