förskolatrappa

Vision och mål

Vår vision är att varje barn som kommer till Rydbo Friskolas förskola skall få stöd i sin individuella utveckling. Barnets egna förutsättningar ger förutsättningarna för lek och arbete.

 

Respekt och ansvar

Vi jämför inte barnen med varandra utan respekterar individualiteten. Det hjälper barnet att utveckla sin självrespekt och också respekten för andra.

Alla barn får ta ansvar för sin miljö både ute och inne.
Delaktigheten i den omsorgen gör att barnen känner att vi vuxna ser honom eller henne som en jämlike.

 

Leken är barnets arbete

Respekten för barnet ligger till grund för hela vårt arbete. Därför kallar vi barnets “lek” för övningar i arbete. Barnet arbetar aktivt för att växa och utvecklas.

Rydbo Friskola 10 juni 2015 131

Kommentarer är avstängda i denna post.