En dag på Trollsländan

En dag på Trollsländan

 Dagen börjar uppe på röda husets gård, där vi hälsar varandra en god morgon och väntar in våra stora och små arbetskamrater. Om möjligt går en pedagog, tillsammans med några barn, ner till gula huset före 8:30, så de barn som kommer efter 8:30 kan gå direkt till sin avdelning och börja förmiddagens arbetspass.

Senast kl. 8:45 samlas vi för upprop i cirkeln vid lilla grinden, för att gå ner till oss på Trollsländan. Vi sjunger vår vänskapsvisa, ”vi ska vara goda vänner..” och tar varandra i hand.

På plats i klassrummet är det tid för yoga och meditation, följt av en fruktstund. Är det något barn som vill hoppa över yogan så smyger denne iväg till eget arbete. Vi är noga med att inte störa varandra..

På fredagar går vi direkt till skogen kl. 8:30, när alla barn förväntas ha kommit till förskolan.

Under förmiddagens arbetspass är det montessorimaterielen som gäller. Montessoriläraren delar ut arbetsböcker och lämpliga övningar och barnen väljer sedan fritt bland de materiel/övningar som de är väl förtrogna med.

Barnen tar inte själva fram ett materiel som de inte har fått presenterat för sig…

Olika barn har olika behov och det är viktigt att vi är flexibla och följer barnet. Arbetspasset är drygt två timmar långt och det tar tid att öva upp koncentration och uthållighet, även om det förstås alltid går bra att ta små pauser i arbetet även i klassrummet; ta en frukt, bläddra i en bok, iaktta vad andra arbetar med…

Vi uppmuntrar och försöker inspirera barnen i klassrumsmiljön, men gården och alla de möjligheter den har att bjuda på, finns alltid som ett alternativ.

De barn som har ett behov av att vara ute kan ha någon aktivitet på gården, tillsammans med den pedagog som följer med barnen ut. Det viktiga är egentligen inte om vi arbetar ute eller inne, det viktiga är att vi pedagoger ger barnen en väl genomtänkt verksamhet, med det fokus på utbildning och lärande, som läroplanen föreskriver.

När vi lämnar gården för planerade eller spontana aktiviteter som teater, metodverkstan eller skogen, är det viktigt att vi pedagoger stämmer av med varandra så att det inte uppstår någon osäkerhet om vad som ska hända, eller vem som ansvarar för vad.

För de barn och pedagoger som är kvar på förskolan fortsätter arbetspasset, ute eller inne, som vanligt.

Någon av de pedagoger som arbetar i klassrummet passar på att plocka ur torkskåpet och lägger torra kläder på en, för ändamålet avsedd, matta. Barnen sorterar och hänger/lägger på sin plats i hallen.

Förmiddagens arbetspass varar fram till kl. 10:30, då det är dags att plocka undan för samling. En liten stund före signalerar vi att det är tid för att avsluta påbörjat arbete (och inte ta fram något nytt..)

Om det är några barn och pedagoger på gården gör de sig redo att gå in. Barnen väntar vid husknuten och räknas in av pedagogen…

Några barn i taget går in i hallen, assisterad av en pedagog, klär av sig ytterkläderna och hänger upp på sin plats. Dags för handtvätt och kanske ett toabesök.

Den pedagog som inte ansvarar för samlingen hänger in de kläder som barnen lagt i blöthögen i torkskåpet och ser sig omkring i hallen för att se om det ser prydligt ut vid barnens hyllor, att inget ligger på golvet osv.

Anders dukar, förbereder för lunchen samt ”tempar” maten och skriver i anteckningsboken.

Kl. 10:45 är det samling på blåa mattan och då är det önskvärt att alla är på plats. Vi behöver alltså börja förbereda oss för städning, respektive ingång, utifrån dagsläget vad gäller väderlek (förväntad tid att klä av sig och hänga upp..) och beräknad tid för att städa undan i klassrummet. Kanske behöver vi börja förbereda oss lite tidigare än 10:30 vissa dagar…

Samlingens teman varierar: vi sjunger, dansar, läser, pratar och gör olika övningar tillsammans.

På fredagar gör Humlan oss sällskap och vi sjunger (dansar/leker..) tillsammans i Trollsländans klassrum.

I möjligaste mån sitter två pedagoger med på samlingen, så att den pedagog som håller i samlingen kan koncentrera sig på uppgiften. Den pedagog som håller i samlingen stannar sedan kvar till sist och plockar undan.

En pedagog går ut i köket, eventuellt tillsammans med något barn, och förbereder för lunch.

Kl. 11:15 sätter vi oss till bords och säger bordsversen tillsammans. Pedagogerna förbereder lunchbuffén och barnen lägger upp mat åt sig under överseende av en pedagog.

Vid bordet är det trivsamt och inte så högljutt. Vi pratar med behaglig röst, är artiga och säger ”tack” och ”var så god”.

Barnen dukar själva av tallrik, glas, bestick och torkar av sin plats. Vi säger ”tack för maten!” när vi går från bordet…

 Efter maten är det dags för toalettbesök och handtvätt. När vi är klara väntar vi, tillsammans med en pedagog, in varandra på blåa mattan, kanske tittar i en bok? Nu är det inte tid att ta fram något arbetsmateriel.

Den pedagog som ansvarat för dagens samling ansvarar även för vilan. Två pedagoger vilar med barnen på blåa mattan. Vi läser en bok, lyssnar på musik, kanske provar lite meditation eller lugn yoga.

Om möjligt går den pedagog som slutar tidigt först på rast, vi turas om att rasta så det fungerar så smidigt som möjligt med tanke på barngruppen.

Efter vilan går vi ut eller arbetar i klassrummet, anpassat efter önskemål och behov. Det är bra att passa på medan det är ljust, särskilt under de mörka vintermånaderna.

Vi pedagoger kommer överens om vem som går ut först och tar emot barnen på gården. Inget barn får gå ut innan det finns en pedagog på plats och vi stannar på den lilla gården tills flera pedagoger är på plats..

Om och när vi arbetar i klassrummet under eftermiddagen, ges barnen ett friare val än under förmiddagen. De får själva välja om de vill arbeta med materielen på hyllorna, i ateljén, lugna rummet eller med något annat. I lugna rummet är vi några barn i taget, under överseende av en pedagog.

Vi hjälper barnen att komma ihåg att ställa tillbaka på hyllan och vi påminner om att ”i klassrummet har alla saker sin bestämda plats”.

Kl. 14:00 är det dags för handtvätt och mellanmål, som serveras inne eller ute. Alla sitter med vid bordet så att det kan bli en lugn och harmonisk stund, med tid för samtal och reflektion.

Barnen dukar av och vi hjälps åt med att torka bord och sopa. Någon av pedagogerna diskar mellanmålsdisken, övriga träffas på blåa mattan i klassrummet för en kort eftermiddagssamling innan arbete i klassrummet eller utevistelse.

När det är dags att gå ut kommer vi pedagoger om igen överrens om vem som går ut först och tar emot barnen på gården. Inget barn får gå ut innan det finns en pedagog på plats…

Beroende av schema och personalsituationen för dagen, kan den tid vi går upp till röda husets gård variera lite från dag till dag. Vi räknar barnen innan vi går och när vi är på plats vid röda huset.

Några av barnen vill gärna ha med sig sin ryggsäck redan nu, och då får de givetvis det, men det är bra om ryggsäcken får lov att vänta i carporten om den följer med…

Frukt serveras vid behov av ”energipåfyllning” …

Vi stämmer alltid av med varandra så att vi vet hur många barn som är kvar på förskolan. Sist hem på respektive avdelning meddelar status och eventuella meddelanden till hämtare, eller om det är någon annan än vårdnadshavaren/känd person som brukar hämta, som kan tänkas komma just i dag. Vårdnadshavaren meddelar oss bäst via Tyra appen, där alla pedagoger kan se informationen.

Vi lämnar aldrig barnen till någon, för oss okänd, person. Vårdnadshavaren behöver alltid meddela om någon annan än de själva kommer att hämta barnet!

Vi säger ”hej då” till varandra när vi går hem för dagen!

Pedagogerna stämmer av med varandra så att alla är överens om vilka barn som blivit hämtade. Avdelningspersonalen redovisar för stängningspersonalen innan hemgång. Det får aldrig råda minsta tvekan om hur många/vilka barn som är kvar på förskolan!

Siste pedagog stänger efter listan i ”rutiner för öppning och stängning”, förvissar sig om att alla barn är hämtade, larmar och låser. På fredagar slänger vi sopor innan vi går…