Verksamhetsberättelse & plan Förskolan

Varje läsår inleds med att de viktiga dokument som styr och möjliggör granskning av vår förskoleverksamhet uppdateras. Här kan ni läsa dem:
verksamhetsbeskrivning-verksamhetsplan-2016-2017
verksamhetsberattelse-kvalitetsredovisning-for-forskolan-2015-2016

Hälsningar
Eva med personal